WAD KANAK  - KANAK

Wad Kanak-kanak mula beroperasi pada16 Febuari 2001. Kekuatan katil 17 (bed strength ) Mempunyai 4 kubikal,  termasuk  1 kubikal untuk kes-kes Acute Gastro – enteritis dan sebuah bilik pengasingan.

Lokasi: terletak di aras 3 ,blok utama , wad yang terhampir dengan  Unit Sajian dan kantin hospital / Surau / Balai Pelawat.

Menerima masuk pesakit dari Jabatan Kecemasan , kanak-kanak yang diarahkan  masuk  dari Klinik Susulan atau dari Klinik  Kesihatan selepas konsultasi  dengan Pakar Pediatrik atau Pegawai Perubatan yang menjaga wad Pediatrik. Secara rasmi  kanak-kanak yang  diterima  berumur diantara sebulan hingga 12 tahun , sebelum menerima kad pengenalan.Wad 2 merupakan wad kanak-kanak multidisiplin .Menerima pesakit medical ,surgical ,ortho  dan ENT.

Terdapat  34 anggota kerja iaitu seorang Pakar Pediatrik Gred Khas C yang telah dilantik sebagai Ketua Jabatan Pediatrik , dengan dibantu oleh 2 Pakar Pediatrik dan 6 Pegawai Perubatan .1 orang ketua jururawat , 1 KUP , 15 orang jururawat , 3   orang jururawat  masyarakat dan 6 orang Ppk berkongsi dengan  wad SCN.

Visi  Wad Kanak-kanak

Menjadikan sebuah unit yang efisyen dan  inovatif serta mampu memberikan perkhidmatan  yang berkualiti.

Misi Wad Kanak –kanak

Meningkatkan kualiti perkhidmatan melalui pendidikan kesihatan dan penglibatan keluarga dalam  perawatan.

Objektif Wad Kanak-kanak

Menentukan   perawatan yang berkesan disamping mengekalkan persekitaran yang selamat dan terkawal serta mencetuskan suasana kemesraan dan penyayang.

Aktiviti  Pediatrik :

  • Memberi rawatan perubatan dan penjagaan kesihatan terbaik keatas Pesakit –pesakit  bayi , kanak-kanak dan remaja yang mengalami penyakit akut dan kronik di dalam wad dan seterusnya rawatan lanjutan sebagai pesakit luar bagi mencapai pemulihan ke tahap optima.
  • Memberi pendidikan kesihatan dan menerapkan kesedaran kepada pesakit dan keluarga tentang rawatan penyakit serta langkah pencegahan bagi penyakit berulang.Memberi penekanan tentang tanda-tanda bahaya pada kanak-kanak serta kepentingan mendapat rawatan awal.
  • Mengurangkan ketidakselesaan dan komplikasi penyakit serta rawatan kepada pesakit.
  • Kaunseling keluarga dan rujukan kepada Pegawai Kerja Sosial bagi kes bermasalah dan medicolegal.
  • Peluang untuk melanjutkan pelajaran dan pendidikan berterusan ( CME ) untuk staff bagi meningkatkan ilmu dan kemahiran mereka.

 

LATAR BELAKANG NICU/SCN

 Wad SCN/NICU  mula beroperasi pada16 Febuari 2001. Mempunyai 15  buah katil,  termasuk  1 katil untuk pengasingan pesakit,3 katil untuk kes ventilator. Di unit ini terdapat  anggota kerja iaitu 1 Pakar Perunding Kanak-kanak,2 Pakar Pediatrik,6 orang Pegawai Perubatan , dibawah pengawasan seorang Ketua Jururawat  terdiri   2 Jururawat u32(KUP),18 orangJururawatU29, 2 orangJururawat Masyarakat dan 6 orang PPK .  Berfungsi menerima  kemasukan  neonate dari dewan bersalin,dewan bedah,unit kecemasan  dan klinik-klinik kesihatan sekitar Daerah Batang Padang .Memberi perkhidmatan penjagaan neonate dari baru lahir ke hari bayi berumur 28 hari bagi neonate yang bermasalah.Pada tahun 2014,jumlah katil SCN adalah 15,manakala NICU adalah 3 katil ventilator. Pada tahun 2015,jumlah katil 20 iaitu NICU 6katil,HDW 6katil manakala SCN 8katil .  Lokasi SCN/NICU: di aras 3 antara wad 2 dan wad 3. 

Visi  Wad SCN/NICU

Menjadi sebuah unit yang efisyen dan inovatif,mampu memberikan perkhidmatan yang berkualiti serta dapat mengekalkan status Hospital Rakan Bayi.

Misi Wad SCN/NICU

Meningkatkan kualiti perkhidmatan melalui pendidikan pesakit ,penglibatan keluarga dalam perawatn meningkatkan pengetahuan dan kemahiran kakitangan melalui pembelajaran berterusan meneruskan pemantauan aktiviti ke arah pengekalan Status Hospital Rakan Bayi.  

Objejtif  Wad SCN/NICU

Menentukan perawatan yang cekap,berkesan disamping mengekalkan persekitaran yang selamat dan terkawal serta mencetus suasana mesra dan penyayang