Visi

Menyediakan Unit Penyelia sebuah unit yang dapat memberikan perkhidmatan tyang cekap,berkesan dan berkualiti.

Misi

Unit Penyelia akan meningkatkan kualiti perkhidmatan melalui aktiviti dan program penyeliaan yang berkesan.

Objektif

Menyelia dan mengawasi kakitangan, keselamatan,perhubungan,pengangkutan,dan kakitangan sokongan hospital memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkualiti serta berkesan kepada pelanggan.

Piagam Pelanggan

  • Menjaga harta benda hospital, kakitangan bertugas & juga  pelanggan hospital.
  • Memberi perkhidmatan yang cekap dan berkualiti.
  • Memberi khidmat perhubungan telefon yang cekap dan berkesan
  • Sentiasa membantu pesakit dan pelanggan hospital semasa berurusan di hospital ini.

Skop perkhidmatan

  • Pengurusan sumber manusia

- Urusan keperluan anggota

- Permohonan jawatan

- Penempatan anggota

- Pengagihan anggota

- Memantau disiplin

  • Pentadbiran

- Bermesyuarat sekurang kurangnya 3 kali setahun

- Menghadiri mesyuarat Jabatan/ Unit

- Menghadiri mesyuarat antara Jabatan / NGO

  • Penyeliaan Klinikal

- Mengikut Standard Operating Procedure

- Mematuhi prosidur kawalan jangkitan

- Mematuhi senarai semak yang ditetapkan

  • Penyeliaan Perkhidmatan Ambulan

- Prehospital care

- Liputan Perubatan

- Intra / interfasiliti

  • Forensik

- Menguruskan penyimpanan dan pengambilan mayat

- Menguruskan Post Mortem mayat

- Menguruskan Penghantaran mayat