Panduan Amalan Klinikal (CPG)

Sumbangan Covid-19

Hospital Slim River telah menerima sumbangan dari pelbagai pihak bagi membantu pengurusan Covid-19. Bantuan berupa Peralatan PPE, Peralatan aset, dan lain-lain. Terima kasih diucapkan kepada semua penyumbang dari kami warga HSR.