Pengenalan

Unit Kawalan Infeksi memainkan peranan yang penting dalam membantu pihak hospital untuk memberi kesedaran dan pengetahuan mengenai langkah pencegahan dan kepentingan pengawalan jangkitan nosokomial kepada semua anggota kesihatan Hospital Slim River. Ini bagi memastikan pesakit di Hospital Slim River mendapat rawatan dan penjagaan yang berkualiti berpandukan garis panduan kawalan infeksi yang telah ditetapkan. Di samping itu unit kawalan infeksi juga membantu dalam menjalankan suvailance-surveilance yang diarahkan oleh JKN dan KKM.

Objektif Kualiti

Memastikan kejadian jangkitan nosokomial tidak melebihi 0.2% setahun daripada jumlah semua kemasukan pesakit ke Hospital Slim River.