Pengenalan

Perkhidmatan rekod perubatan adalah elemen penting dalam pengurusan rekod  perubatan pesakit. Ia merupakan sumber maklumat perawatan pesakit yang menunjukkan perkembangan perubatan dan perkhidmatan yang diberikan kepada pesakit.

VISI

Kearah mewujudkan satu sistem maklumat pengurusan kesihatan yang terkini,  berkesan dan berkenaan kepada pengurusan dan pelanggan serta seiring dengan perubatan teknologi informasi.

MISI
Memberi perkhidmatan yang cekap,tepat dan berkesan kepada pelanggan berdasarkan  maklumat yang terkini membina budaya kerja yang mantap dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan, kemahiran serta berteknologi kepada semua anggota unit dan pelanggan.

 

Perbezaan Rekod Perubatan dan Laporan Perubatan

REKOD PERUBATAN:
Rekod perubatan adalah dokumen yang mengandungi butiran lengkap berkenaan penjagaan dan Rawatan seorang pesakit.

LAPORAN  PERUBATAN:
Dokumen  sampingan yang merupakan ringkasan kepada maklumat yang terdapat pada rekod Perubatan  dan hanya diserah kepada pesakit selepas suatu fee dibayar mengikut Perintah Fee (Perubatan)1982.

 

Objektif

  • Bertanggungjawab dalam pengurusan perkhidmatan rekod perubatan yang unggul
  • Bertanggungjawab dalam permohonan laporan perubatan yang disediakan mengikut tempoh masa yang ditetapkan
  • Bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelupusan rekod perubatan secara sistematik dan berkesan

WAKTU URUSAN KAUNTER

ISNIN – KHAMIS

8.00 pagi – 5.00 petang

JUMAAT

8.00 pagi – 12.15 t/hari

2.45 petang – 5.00 petang

REHAT

1.00 petang – 2.00 petang

12.15 tgh hari -2.45 petang

 

Perkhidmatan

Perkhidmatan yang disediakan: Penyediaan laporan perubatan / laporan post Mortem bagi peguam,syarikat insurans,polis,perkeso , individu , jabatan lain dan sebagainya.

  • Simpanan, pengendalian dan pelupusan
    rekod perubatan dan X-RAY
  • Menganalisa dan membuat laporan tentang data-data (output) dan Corak /bentuk morbidity hospital pada
    satu-satu masa.(Beban kerja beberapa aktiviti hospital)
  • Sebagai perantara dalam perbicaraan kes di mahkamah dengan menyediakan

o Dokumen yang perlu kepada doktor yang terlibat

o Notifikasi penyakit berjangkit, keracunan makhluk perosak & bahan kimia lain, kemalangan
perusahaan , kanser , wabak jerebu , wabak selsema burung, Acute Flaccid
Paralysis(AFP) di kalangan kanak-kanak.