Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan secara professional, selamat, mesra, penyayang dan berkualiti.

  • Keutamaan akan kami berikan kepada kes kritikal dan separa kritikal di Jabatan Kecemasan dan Trauma dengan masa menunggu seperti berikut :-

           - Semua kes kritikal (Zon Merah) dirawat dengan serta-merta

           - Semua kes separa Kritikal (Zon Kuning) dirawat dalam masa 30 minit

           - Lain-lain kes (Zon Hijau) akan dilihat mengikut keutamaan keadaan pesakit

 

  • Perkhidmatan Klinik Pesakit Luar dan Klinik Pakar akan diberikan mengikut giliran dan/atau keadaan pesakit. Keutamaan akan diberikan kepada kanak-kanak, ibu hamil, warga emas dan orang kurang upaya.
  • Kerahsiaan maklumat peribadi, penyakit dan perawatan yang diberikan kepada pesakit adalah terjamin.
  • Maklumat akan diberikan kepada pelanggan berkenaan penyakit dan perawatan.
  • Kemudahan dan persekitaran yang bersih, bersih dan selamat disediakan