Jabatan Perubatan

Jabatan Perubatan Lelaki dan Perempuan

WAD PERUBATAN LELAKI (WAD 10)

Wad Perubatan Lelaki mula beroperasi pada 21 Mac 2001.

Lokasi : Aras 5 berhadapan Unit Pentadbiran .

VISI

Mewujudkan perkhidmatan kepakaran perubatan dan perawatan secara optima merangkumi perkhidmatan penyanyang, kerja berpasukan secara profesionalisme untuk kepuasan pelanggan

MISI

Untuk menyediakan perkhidmatan komprehensif terhadap pesakit dan memberi rawatan dengan sikap penyayang  secara kerjasama serta memastikan tahap profesionalisme yang tinggi di kalangan anggota hospital.

OBJEKTIF

  • Menjamin taraf penjagaan perawatan pesakit yang bermutu tinggi.
  • Menentukan tahap kesihatan dan keselesaan pesakit dijaga setiap hari.
  • Menentukan keluarga pesakit menerima penerangan yang jelas mengenai penyakit dan rawatan yang diberi kepada pesakit.
  • Menjalankan program latihan dan dorongan kepada anggota kejururawatan dengan menambah pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kejururawatan.
  • Meningkatakan mutu perkhidmatan kepada pesakit dan mengurangkan aduan awam.

 

WAD PERUBATAN PEREMPUAN / GYNAE (WAD 4)

Wad perubatan perempuan mula beroperasi pada 16 Februari 2001.

Lokasi : terletak diaras 4, blok utama ,  berhadapan dengan wad 5 (Orthopedik)

VISI WAD PERUBATAN PEREMPUAN

Mewujudkan perkhidmatan kepakaran perubatan dan perawatan secara optima merangkumi perkhidmatan penyanyang , kerja berpasukan secara profesionalisme untuk kepuasan pelanggan

MISI WAD PERUBATAN PEREMPUAN

Untuk menyediakan perkhidmatan komprehensif terhadap pesakit dan memberi rawatan dengan sikap penyayang  secara kerjasama serta memastikan tahap profesionalisme yang tinggi di kalangan anggota hospital.

OBJEKTIF PERUBATAN PEREMPUAN

  • Menjamin taraf penjagaan perawatan pesakit yang bermutu tinggi.
  • Menentukan tahap kesihatan dan keselesaan pesakit dijaga setiap hari.
  • Menentukan keluarga pesakit menerima penerangan yang jelas mengenai penyakit dan rawatan yang diberi kepada pesakit.
  • Menjalankan program latihan dan dorongan kepada anggota kejururawatan dengan menambah pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kejururawatan.
  • Meningkatkan mutu perkhidmatan kepada pesakit dan mengurangkan aduan awam.