• Laman Utama
  • Perkhidmatan
  • Klinikal
  • Jabatan Psikiatrik & Kesihatan Mental

Jabatan Psikiatrik & Kesihatan Mental

Unit Psikiatrik dan Kesihatan Mental

Wad 6 mula beroperasi pada 7hb April 2014. Kekuatan katil 7 (bed strength ) 5 katil untuk pesakit perempuan dan 2 katil untuk pesakit lelaki. Tetapi wad untuk pesakit lelaki masih dalam perancangan untuk dibuka kerana kekangan anggota yang tidak mencukupi. Untuk sementara pesakit lelaki akan dirawat di wad 9 iaitu wad surgical di aras 5.

Lokasi: terletak di aras 4 , berhadapan dengan  wad 7 (wad untuk pesakit kes Mers Cov ), unit CSSD dan Unit Rawatan Harian.

VISI JABATAN PSIKIATRI

Menjadi sebuah jabatan yang cemerlang dan unggul dengan memberi perawatan psikiatri yang profesional, berkualiti, mesra, berhemah dan penyayang.

MISI JABATAN PSIKIATRI

Berusaha memberikan suasana penjagaan dan perkhidmatan psikiatri yang cekap dan mesra melalui komitmen anggota kerja yang terlatih dan berpengetahuan dalam menangani permasalahan pesakit psikiatri.

OBJEKTIF JABATAN PSIKIATRI

  • Memberi kemudahan rawatan psikiatri kepada semua penduduk sekitar Daerah Batang Padang khasnya dan amnya kepada semua yang memerlukannya.
  • Menyediakan, mempertingkatkan serta memperbaiki perkhidmatan psikiatri dari masa ke semasa menurut pada keperluan pelanggan.
  • Mengurangkan kadar peningkatan pesakit psikiatri yang mengalami perulangan penyakit (relapse cases).
  • Memberikan ruang bagi pesakit psikiatri menjalani kehidupan di dalam komuniti setempat.
  • Menyedarkan orang awam tentang pemikiran negatif terhadap pesakit psikiatri.