• Laman Utama
  • Perkhidmatan
  • Sokongan Bukan Klinikal
  • Penyeliaan

Penyeliaan

Penyeliaan

Visi

Menyediakan Unit Penyelia sebuah unit yang dapat memberikan perkhidmatan tyang cekap,berkesan dan berkualiti.

Misi

Unit Penyelia akan meningkatkan kualiti perkhidmatan melalui aktiviti dan program penyeliaan yang berkesan.

Objektif

Menyelia dan mengawasi kakitangan, keselamatan,perhubungan,pengangkutan,dan kakitangan sokongan hospital memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkualiti serta berkesan kepada pelanggan.