• Laman Utama
  • Perkhidmatan
  • Sokongan Bukan Klinikal
  • Perhubungan Awam

Perhubungan Awam

Unit Perhubungan Awam

Visi

Mewujudkan unit telekomunikasi yang mesra, cemerlang dan berkualiti.

Misi

Meningkatkan kualiti perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan.

Objektif

  • Sentiasa dalam keadaan bersedia semasa bertugas dengan panduan yang tegas dan terperinci
  • Menjawab panggilan telefon dengan sopan dan tertib berlandaskan pengetahuan semasa di jabatan
  • Menyambung panggilan dengan cepat, tepat, cekap dan berkesan bagi menepati kehendak pelanggan/pemanggil
  • Memberi layanan yang berkualiti, cekap dan mesra bersesuaian dengan keperluan pelanggan.
  • Mengeratkan keharmonian sesama unit di Jabatan dengan kesefahaman tugas serta maklumat kerja berlandaskan objektif organisasi/jabatan