• Laman Utama
  • Perkhidmatan
  • Sokongan Bukan Klinikal
  • Unit Hal Ehwal Islam

Unit Hal Ehwal Islam

Unit Hal Ehwal Islam

OBJEKTIF UNIT HAL EHWAL ISLAM

  • Berusaha menyebarkan ajaran Islam secara berterusan kepada kakitangan, pesakit dan keluarga.
  • Memupuk dan membimbing kakitangan kearah lebih berwibawa, amanah dan berhikmah.
  • Menghasilkan kaedah pengurusan sistem kerja berteraskan nilai akhlak serta etika Islam.
  • Memberi pendedahan kepada kakitangan untuk memahami keperluan yang utama apabila berkaitan ibadah menurut Islam.