• Laman Utama
  • Perkhidmatan
  • Sokongan Klinikal
  • Jabatan Radiologi

Jabatan Radiologi

Jabatan Radiologi

Pengenalan

Unit Radiologi telah memulakan operasinya pada 21 Mac 2001.

Lokasi : Aras 2 Blok Utama Hospital Slim River (HSR).

Visi

Menjadi sebuah institusi yang cekap dan cepat semasa memberikan perkhidmatan yang mengutamakan kualiti.

Misi

Sentiasa memberikan perkhidmatan pengimejan diagnostik yang berkualiti dalam peranannya membuat diagnosa pesakit serta membantu pengurusan pesakit dengan cekap dan menerapkan nilai professional serta prihatin dan memberi layanan mesra dalam rawatan pesakit.Berusaha menambahbaikkan kualiti menerusi pemerhatian dan kaji selidik yang berterusan.

Objektif

Memastikan kadar penolakan filem tidak melebihi 5% bagi kiraan bulanan dan tahunan