• Laman Utama
  • Perkhidmatan
  • Sokongan Klinikal
  • Kerja Sosial Perubatan

Kerja Sosial Perubatan

Kerja Sosial Perubatan

Pengenalan

Unit Kerja Sosial Perubatan adalah sebuah unit yang berperanan sebagai pusat rawatan psiko-sosial.

Lokasi : Aras 5 berdekatan dengan Bilik Mesyuarat Utama dan Makmal IT.

Fungsi Utama

  1. Memberi Bantuan Praktik (BP) kepada pesakit
  • Bantuan Praktik adalah perkhidmatan yang diberikan secara langsung kepada pesakit mengikut keperluan tertentu yang diakibatkan oleh penyakit yang dialami mereka.
  • Contoh Bantuan Praktik adalah seperti bantuan kewangan bulanan, pembelian ubatan, pembelian alatan perubatan, bantuan tambang ke tempat rawatan, penempatan ke institusi, mengesan waris, Pendaftaran Orang Kurang Upaya (OKU) serta Penilaian Sosioekonomi.
  1. Terapi Sokongan (TS)/ Kaunseling kepada pesakit
  • Perkhidmatan Terapi Sokongan adalah perkhidmatan yang berhubung kait dengan isu emosi dan psikologi pesakit. Teknik dan metodologi kaunseling digunapakai dalam memberi perkhidmatan ini samada kepada pesakit ataupun waris.
  • Contoh kes yang memerlukan Terapi Sokongan adalah Kes Keganasan Rumahtangga, Ibu Tanpa Nikah, Penganiayaan Kanak- Kanak, Rogol, Cubaan Bunuh Diri, Modifikasi Tingkah Laku serta Kaunseling Perkahwinan.