• Laman Utama
  • Perkhidmatan
  • Sokongan Klinikal
  • Pendidikan Kesihatan

Pendidikan Kesihatan

Unit Pendidikan Kesihatan

Pengenalan

Mula beroperasi pada 17 Mei 2002

Objektif

Memberi pengetahuan dan melatih kakitangan dan pesakit dalam bidang pendidikan mengenai penyakit dari perawatan sehinggalah amalan yang berkesan untuk mencapai tahap kesihatan yang tinggi.