• Laman Utama
  • Perkhidmatan
  • Perkhidmatan Pembedahan
  • Jabatan Ortopedik

Jabatan Ortopedik

Jabatan Ortopedik

WAD 5 ( WAD ORTOPEDIK )

Wad ini mula beroperasi pada 1hb Mac 2013. Ianya dikenali sebagai Wad 5 Ortopedik.

Lokasi : Aras 4.

OBJEKTIF :

  1. Menjamin taraf penjagaan perawatan pesakit yang bermutu tinggi
  2. Menentukan tahap kesihatan dan keselesaan pesakit dijaga setiap hari
  3. Menentukan keluarga pesakit menerima penerangan yang jelas mengenai penyakit dan rawatan yang diberi kepada pesakit.
  4. Menjalankan program latihan dan dorongan kepada anggota kejururawatan dengan menambah pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kejururawatan
  5. Meningkatkan mutu perkhidmatan kepada pesakit dan mengurangkan aduan awam