• Laman Utama
  • Perkhidmatan
  • Perkhidmatan Pembedahan
  • Pembedahan Am

Pembedahan Am

Unit Pembedahan Am

Wad 9 adalah Wad Pembedahan yang terletak di Aras 5, Blok Utama, berhadapan dengan Wad 8 (2nd class wad)

VISI  WAD 9

Mewujudkan keluarga dan masyarakat yang sihat melalui penyampaian dan perlaksanaan sistem penjagaan kesihatan yang cekap dan saksama.

OBJEKTIF WAD 9

  • Menjamin taraf penjagaan perawatan pesakit yang bermutu tinggi.
  • Menentukan tahap kesihatan dan keselesaan pesakit dijaga setiap hari
  • Menentukan keluarga pesakit menerima penerangan yang jelas mengenai penyakit dan rawatan yang diberi kepada pesakit.
  • Menjalankan program latihan dan dorongan kepada anggota kejururawatan dengan menambah pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kejururawatan.
  • Meningkatkan mutu perkhidmatan kepada pesakit dan mengurangkan aduan awam.