• Laman Utama
  • Perkhidmatan
  • Sokongan Klinikal
  • Jabatan Patologi

Jabatan Patologi

Jabatan Patologi dan Transfusi

Pengenalan

Unit ini terdiri daripada 2 perkhidmatan utama, iaitu diagnostik patologi dan transfusi darah.  Perkhidmatan diagnostik patologi merangkumi unit kimia hayat, hematologi, mikrobiologi dan sitologi.  Bahagian transfusi darah menyediakan perkhidmatan pembekalan darah dan komponen darah bagi rawatan pesakit yang memerlukan pemindahan darah.  Di samping itu, bahagian transfusi darah juga penting dalam pengutipan darah daripada orang awam melalui kempen menderma darah di dalam dan di luar hospital. 

Objektif

  • Membekalkan 90% bekalan whole Blood dan Packed Cells kepada pesakit mengikut keperluan
  • Membekalkan 100% darah yang telah disaring negative untuk Hepatitis B, Hepatitis C, HIV dan VDRL kepada pesakit
  • Semua “Laboratory Turnaround Time” (LTAT) keputusan ujian biokimia segera dikeluarkan dalam masa 90 minit